in

Artista at TV host na si Kris Aquino, nagbigay ng kalagayan ng kanyang kasalukuyang kalusugan sa kanyang mga tagahanga at tagasunod.

Artista at TV host na si Kris Aquino, nagbigay ng kalagayan ng kanyang kasalukuyang kalusugan sa kanyang mga tagahanga at tagasunod. Si Kris ay nasa Amerika na ngayon sa loob ng isang taon para sa kanyang autoimmune na sakit.

Ayon kay Kris, malaki ang epekto ng ginagawang paggamot sa kanyang kalusugan. May mga panahon na ramdam niya ang sakit sa buong katawan nito sa loob ng anim hanggang walong oras matapos makuha ang kanyang gamot. Ang sakit ay tatagal ng 3 hanggang 4 na araw.

Nag-post din si Kris ng ilang larawan na nagpapakita ng epekto ng gamot sa kanyang katawan.

Ayon kay Kris, nagpapasalamat siya na may access siya sa ganitong uri ng gamot:

“With treatment there’s a 70% survival rate after 5 years but with no treatment, after diagnosis the survival rate goes down to less than 25%.” said Kris.

“The dosage I’m on right now causes me to be so exhausted, feeling like i have the flu, and struggling to get out of bed.” Kris added.

Nagpasalamat din si Kris sa lahat ng nagdarasal para sa kanyang kagalingan at sinabi niya na nabubuhay siya ngayon dahil kasama siya sa mga panalangin ng mga tao:

“Lemuel is both a nurse and phlebotomist his business is to do home service blood extraction. He did my blood extraction Tuesday, July 12. Bimb finished his prescription Saturday & he’s 90% recovered.

My lead doctor from UCLA, Dr John Belperio had my results Wednesday and he has the best, most positive outlook even when he’s giving bad news. i’ll try to explain my current situation without using too many medical terms. They’ll be in art cards along with some pics to help you understand where i am health wise and what a long battle i have…

1 thing is very clear to me- buhay ako ngayon dahil hindi kayo nagsasawang isama ako sa prayers ninyo even though most of you have never even met me in person. And that’s why i owe you only the TRUTH.”

Written by EDITOR NP

An unpeeled, whole frog ramen dish recently made a splash on social media after being featured in a Taiwanese ramen shop.

The Health Benefits of Okra: Detoxifying Your Kidneys Naturally